Favor

Ibai se rozhodl přiživit na mé slávě, využil mé slabosti pro něj a hele, už se mi zabydluje v blogu. Oficiální důvody jsou zcela nezištné ...

Ibai se rozhodl přiživit na mé slávě, využil mé slabosti pro něj a hele, už se mi zabydluje v blogu.

Oficiální důvody jsou zcela nezištné - on píše málo, já poslední dobou píšu málo, on chce odezvu a mě to nevadí. Obdivuju se pro své skvělé vlastnosti.
No, co se tady snažim říct - jde o to, že jednou za čas se tu objeví anglický post (s chybama :D) s anglickým titulkem a tagem "Ibai is being clever". No, to nejsem já. :D (Poslední dobou srším vtipem a bystrostí) To je Ibai, baskytský myslitel, jenž sestoupil ze svého trůnu, aby nás, ubohé smrtelníky, informoval o svých vznešených myšlenkách.
Takže vás snažně prosím, vyšetřete si pár minut na přelouskání genialit mistra a dalších pár minut na reakci v komentáři. Já budu ráda, on bude rád, vy jste udělali dobrý skutek, pocvičili jste si angličtinu... ajeto.
A pokud mě pěkně poprosíte a já budu zrovna v dobrém rozmaru v kombinaci s volným časem, přeložim to. Aw, jsem hodná.

▼▲▼▲▼▲

Ibai has decided to make advantage of me & my fame, he has used my weakness for him and lookie, lookie, he's on my blog now!
Oficial reasons are, of course, very selfless - he doesn't write often, me neither, he wants reactions and I don't mind. Now I'm admiring myself for my great qualities.
Okay, so, what I'm trying to say here - the thing is that once in a while English post will appear here with English title and "Ibai is being clever" tag. Well, that's not me. :D (Yeaaaah, lately I've been veeeeery funny and wise.) That's Ibai, Basque thinker, who has come down from his throne to share his deep thoughts with us, human-litter.
So, pretty please, save few minutes for reading & translating genius thoughts of master and another few minutes to leave a comment. I'd be happy, he'd be happy, you'd do a good thing, you'd practice your Ebglish... and that's pretty much it.
And if you say 'pretty please', I'd translate it. In case of you being lovely & me being in good mood & me having free time. Aw, I'm so nice.

0 komentářů